Informe d’habitatge dreta de l’eixample 2018

ACTA de la reunió de COMISSIÓ D’HABITATGE realitzada el 05/03/2018 a la Casa Elizalde:
Habitatge: Al.legació pel PMU de Pg de Sant Joan 110, Casa Alesan.