Com a residents d’aquest Districte, estem convençuts de què només amb una política decidida de Mobilitat sostenible i segura, basada en la promoció del transport públic i la mobilitat a peu i en bicicleta, es poden millorar substancialment les condicions de vida del conjunt de l’Eixample.

Per aquesta raó, creiem que el carrer Girona pot esdevenir un nou espai verd urbà de qualitat. Hi estàs d'acord?

Loading ... Loading ...