Assemblea General Ordinària 2024 

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample celebrarà la seva Assemblea General Ordinària, on es tractaran diversos temes clau per a la comunitat.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Presentació de la memòria d’activitats del 2023.
  3. Proposta del programa d’activitats per al 2024.
  4. Lectura i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici 2023.
  5. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2024.
  6. Estat de l’entitat i creixement del nombre de socis.
  7. Torn obert de paraules.

Durant l’assemblea, es presentarà un resum de les activitats realitzades el 2023, així com les propostes per a l’any 2024. També es revisaran i aprovaran els comptes de l’any anterior i el pressupost per al proper exercici. Finalment, es discutirà l’estat actual de l’entitat i el creixement del nombre de socis, seguit d’un torn obert de paraules on els assistents podran expressar les seves opinions i propostes.

Els documents relatius a aquests punts, com l’acta anterior, la memòria d’activitats del 2023 i el programa d’activitats per al 2024, estaran disponibles per a la seva consulta.

El president de l’associació, Jaume Artigues, convida tots els membres a participar activament per contribuir al desenvolupament de l’entitat i la seva comunitat.

Detalls de l'esdeveniment

Data de l'esdeveniment
22 July 2024
Hora de l'esdeveniment
19:00
Lloc de l'esdeveniment
Xamfrà 317. Carrer d'Aragó, 317