Manifest Taller Masriera: teatre i espai de cultura

TALLER MASRIERA: TEATRE I ESPAI DE CULTURA.

Des del barri de la dreta de l’eixample, en una iniciativa transversal que uneix les voluntats veïnals per un costat i la de professionals i entitats representatives de les arts escèniques del barri per un altre, volem reclamar i lluitar per a la recuperació de l’edifici del Taller Masriera i del Teatre Studium per a un projecte híbrid d’arts escèniques i de dinamització social per a la ciutat basat en:

  • La creació d’un teatre públic de mitjà format per a l’exhibició de projectes professionals de primer nivell i amb una clara vocació de municipalitat.
  • La creació d’un projecte de dinamització social pel barri fonamentat en les arts escèniques.

LA GRAN IMPORTÀNCIA D’UN ESPAI TEATRAL PÚBLIC DE MITJÀ FORMAT:

Entenem que una ciutat com Barcelona no es pot permetre el luxe de deixar escapar una infraestructura cultural com és el Masriera. Barcelona gairebé no té sales de mitjà format de titularitat pública i ens fa deficitaris en relació a qualsevol ciutat europea que vulgui ser referència cultural en arts escèniques.

Estem davant d’una oportunitat única i totalment estratègica per al sector i el barri.

UN PROJECTE SOCIAL AL VOLTANT DE LA PROGRAMACIÓ TEATRAL: PROJECTE COMUNITARI I ESPAI DE CULTURA.

Així com reclamem l’existència d’aquest espai de mitjà format, també pensem que cal anar més enllà en la iniciativa i garantir que el projecte d’arts escèniques tingui i sigui concebut també com un projecte de dinamització cultural i social de barri -des de i per a la ciutadania- que sigui innovador i radicalment actiu també amb dues finalitats principals:

  • Esdevenir una àgora transgeneracional i de diversitat del segle XXI.
  • El Taller Masriera com a generador d’un projecte innovador i referent en la creació de nous públics teatrals.

El Masriera va acollir en el seu moment a Federico Garcia Lorca o Margarida Xirgu. Seguir aquesta estela representa la millor oportunitat per a la ciutat per vincular un projecte híbrid i transversal de municipalitat amb les arts, l’educació i un barri que demana a crits un equipament on les seves veïnes i veïns puguin trobar-se, comunicar-se i créixer de forma col·lectiva a la seva ciutat juntament amb els seus artistes.

Signa el manifest