Què fem

L’Associació de Veïns i Veïnes és un espai de trobada de la ciutadania que viu a la Dreta de L’Eixample. Treballem de forma col·laborativa amb veïnes i veïns, entitats, organitzacions, escoles i serveis de la Dreta de l’Eixample per tal d’abordar totes aquelles qüestions que entenem que incideixen en el barri, alhora que busquem activament reforçar els vincles entre el veïnatge entès com a comunitat.