Organitzats com a associació sense ànim de lucre treballem per comissions segons àmbits d’actuació: